Skip to main content

Hoe werkt het bloemenabonnement van Bosje van Drosje?

1. Kies de bos die bij jouw past

Van een kleinigheidje op de keukentafel tot het hele huis in bloei. Kies het formaat dat bij jou past en
laat je keer op keer verrassen door Bosje van Drosje. Het bloemenabonnement op maat van formaat 

2. Jij hebt de controle

Wekelijks of om de week jouw Bosje van Drosje ontvangen? Jij bepaalt zelf hoevaak je de verse bloemen wilt ontvangen. Ben je een keer niet thuis, voor Bosje van Drosje geen probleem. Zet de emmer, die je gratis ontvangt, bij de deur en ga alsnog fleurig het weekend in. 

3. Elke bos, door ons persoonlijk, gratis bezorgd

Bosje van Drosje is zuinig op zijn bloemen, daarom bezorgen wij de bloemen ten allen tijden zelf! Het mooie; de beste aandacht voor de bloemen én voor jou! Leuk hé, en dit allemaal ook nog eens geheel kosteloos.  

Retourbeleid

  1. De consument heeft 1 week de tijd om het aangekochte product te retourneren.
  2. Het product dient terug te worden gebracht naar de winkel. Locatie is te vinden op de contactpagina.
  3. De klant kan hiervoor een boeket of het geld terug ontvangen.

 

Leverbeleid

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Levering vindt elke donderdag, vrijdag en zaterdag plaats.